Metelka Competition 

MEZINÁRODNÍ HOUSLAŘSKÁ SOUTEŽ
PRAHA, 31. května - 3. června, 2017

Placeholder image

SOUTĚŽNÍ ŘÁD

Stáhnout jako PDF


Pořadatel: Společnost Věnceslava Metelky o. s., Ovenecká 46, 170 00 Praha 7, Česká republika
Místo konání: České muzeum hudby, Karmelitská 2, 118 00 Praha 1, Česká republika
registrace a předání nástrojů: 30.5.2017 15:00-21:00
průběh soutěže: 31.5.-3.6.2017

1.

Soutěž proběhne za osobní přítomnosti soutěžících a sestává z:

 • hodnocení kompletního nového nástroje - houslí (model Antonio Stradivari)
 • soutěži ve zručnosti - tj. v řezbě hlavice na místě. Osobní účast soutěžících je povinná po celou dobu soutěže.

  2.

  Soutěž je otevřena pro všechny houslaře bez ohledu na národnost, pohlaví a věk. Přihlášky k účasti musí být odeslány do 15. 4. 2017. Přihlásit se lze pouze elektronickou formou - viz. odkaz Přihláška. Ta musí být kompletně vyplněná a jejím odesláním účastník potvrzuje respektování pravidel tohoto řádu.

  Účastník je povinen uhradit účastnický poplatek ve výši 1500 Kč bezhotovostně na účet pořadatele vedený u České spořitelny a. s., Štefánikova 17, 150 00 Praha 5, číslo 2180811319/0800, IBAN: CZ83 0800 0000 0021 8081 1319, BIC/SWIFT: GIBACZPX. Přihláška je platná až po obdržení platby.

  Počet účastníků je omezený na 40, t.j. prvních 40 přihlášených. Rozhodující je datum připsání účastnického poplatku na účet organizátora.

  3.

  Každý soutěžící může předložit pouze jedny housle. Nástroj musí být postaven v roce 2015 nebo později. Vzhledem k tomu, že soutěž je neanonymní, v každém soutěžním nástroji musí být vlepena vigneta výrobce.

  4.

  Nástroj nebude do soutěže přijat, jestliže:

 • byl oceněn cenou v jiné národní či mezinárodní soutěži
 • vykazuje imitaci starých vzorů (záměrné staření)
 • vykazuje znaky strojního opracování
 • má výstřední ozdoby, barvy nebo dřevo, které odporuje tradici
 • Soutěžící není omezen ve výběru strun.

  5.

  Při registraci (30. 5. 2017) předá každý účastník v době od 15.00 do 21.00 soutěžní nástroj a stručný profesní životopis v češtině nebo angličtině a kontaktní údaje. Nástroj bude označen pořadovým číslem, které bude sloužit ke snadnější orientaci během soutěže.

  Nástroj bude soutěžícím vrácen po slavnostním vyhlášení vítězů v sobotu 3. června 2017.

  6.

  Organizátor nástroje nepojišťuje a ani nepřebírá odpovědnost za případné škody, vzniklé během soutěže. Případný servis nástroje si zajišťuje každý účastník sám. Důrazně doporučujeme mít s sebou sadu náhradních strun.

  7.

  Odborná porota bude nejméně tříčlenná, složená ze světově uznávaných odborníků. Organizátoři zveřejní jména porotců nejpozději do 15. dubna 2017 na webových stránkách soutěže.

  Tato soutěž je však zcela výjimečná i tím, že hodnotit budou také sami soutěžící.

  Hodnotí se uměleckořemeslné zpracování soutěžních nástrojů, jejich tónová kvalita a uměleckořemeslné zpracování soutěžních hlavic. Každý soutěžící i porotce bude mít svůj bodovací protokol, do něhož zapíše body. Udělené body se po jednotlivých kolech zanesou do bodovacího systému a výsledky se hned zveřejní. Transparentnost je garantem čestného hodnocení.

  Způsob hodnocení bude vysvětlen a upřesněn před každým kolem soutěže.

  8.

  Hodnocení nástrojů bude probíhat takto:

  Nejprve oboduje samotná porota dle uměleckořemeslného zpracování všechny soutěžní nástroje, přičemž dále postoupí 30 nejlepších. Hodnocení provede v době, kdy soutěžící vyřezávají své hlavice.

  Následně hodnotí všichni soutěžící uměleckořemeslné zpracování postoupivších soutěžních nástrojů a společně s porotu všech soutěžních hlavic. Svůj vlastní soutěžní nástroj a hlavici soutěžící hodnotit nebude.

  Body za hlavice se přičtou k bodům za nástroje. Výsledky budou tvořeny z 50% z hodnocení soutěžícími a z 50% z hodnocení odbornou porotou.

  K tónovým zkouškám postupí pouze 20 nejlepších nástrojů. Ostatní přehrávány nebudou.

  Pokud by se do soutěže přihlásilo méně, než 30 nástrojů, samosatané hodnocení porotou odpadá. Porota hodnotí nástroje společně se soutěžícími.

  9.

  Tónové zkoušky budou probíhat v koncertním sále, kde na pódiu za plentou budou postupně přehrávány postoupivší nástroje. Hrát bude tentýž houslista, pokaždé stejný hudební úryvek v délce asi 1 minuty. Přehrávání proběhne ve 2 kolech: nejdříve sólově a potom s doprovodem klavíru.

  Tato část soutěže bude anonymní. Nástroje budou přehrávány za plentou a budou označeny pouze čísly, aby nebyla možná jejich identifikace. Po 1. kole (sólo) budou nástroje přečíslované, aby se změnilo pořadí přehrávání.

  Před přehráním každých pěti soutěžních nástrojů bude přehrán tzv. referenční nástroj, aby se maximalizovala schopnost porovnání.

  Nástroje budou hodnotit soutěžící a odborná porota. Ti budou bodovat kvalitu tónu dle síly zvuku, barvy tónu a vyváženosti. Výsledky tónové zkoušky budou tvořeny součtem bodů soutěžících a porotců. Bod porotce má zde stejnou váhu jako bod soutěžícího.

  10.

  Soutěž v řezbě hlavice model Stradivari je pro soutěžící povinná. Soutěž v řezbě hlavice není soutěží v rychlosti, ale v kvalitě. Každý účastník si přiveze vlastní nářadí i materiál (javor), který musí být předřezán k liniím šneku s vypracovaným količníkem a s nakresleným modelem (viz obrázek). Polotovar může být opracován libovolným nářadím vč. rašple a pilníku, ale na dokončení hlavice při vlastní soutěži lze použít už jen houslařský nůž, dláta a pilku. Pilníky, smirkový papír a škrabky jsou vyloučené. Každý účastník bude mít k dispozici stůl, židli a stolní lampu. Je na každém účastníkovi, jaký postup práce zvolí, jak uchytí polotovar. Doporučujeme svěrky. Také optické a měřící nástroje jsou povolené a rovněž obrázky či odlitky vzorových hlavic. Před zahájením soutěže bude každý polotovar označen razítkem.

  Příprava houslové hlavice do soutěže

  11.

  U soutěžních nástrojů se bude posuzovat:

 • umělecký dojem, styl a zvládnutí modelu
 • max. 40 bodů
 • čistota provedení a technická úroveň práce, seřízení
 • max. 40 bodů
 • kvalita gruntu a laku
 • max. 40 bodů
  celkem max. 120 bodů

 • zvuková kvalita při sólové hře
 • - síla zvuku max. 20 bodů
  - barva zvukumax. 20 bodů
  - vyváženost max. 20 bodů

 • zvuková kvalita při komorní hře
 • - síla zvuku max. 20 bodů
  - barva zvukumax. 20 bodů
  - vyváženost max. 20 bodů
  celkem max. 120 bodů

  U soutěžních hlavic se bude posuzovat:

 • umělecký dojem, styl a zvládnutí modelu
 • max. 30 bodů
 • čistota provedení a technická úroveň práce, výběr materiálu
 • max. 30 bodů
  celkem max. 60 bodů

  Pro zjednodušení hodnocení bude hodnotitel udělovat body vždy jen v rozmezí 1-20. Příslušná váha bodu bude v systému upravena koeficientem.

  12.

  Konečné pořadí bude tvořeno součtem bodů udělených soutěžícími i odbornou porotou v průběhu soutěže. Pro zajímavost a porovnání budou zveřejněny i výsledky dle bodování pouze soutěžících a pouze poroty, jakož i další zajímavé výstupy, např. odchylka od průměru, rozptyl bodování apod.

  Výsledky budou oznámeny 3. června 2017 na slavnostním vyhlášení. Vítězná hlavice zůstává se jménem autora pořadateli soutěže v jeho sbírkách, vítěz v řezbě hlavice získá náhradou kvalitní materiál na novou hlavici. Vítězný nástroj zůstává majetkem soutěžícího.

  13.

  Ceny:

 • 1. místo: 40.000 Kč
 • 2. místo: 30.000 Kč
 • 3. místo: 20.000 Kč

 • Cena Jaromíra Joo za nejlepší hlavici: 27.000 Kč

 • Zlatá medaile za nejlepší práci
 • Zlatá medaile za nejlepší tón

 • Zvláštní cena poroty

 • Cena za čistotu provedení
 • Cena za umělecký dojem
 • Cena za nejlepší lak
 • Cena nejlepšímu českému účastníkovi
 • Cena publika

 • další ceny

  Zlatá medaile za nejlepší práci bude udělena soutěžícímu s nejvyšším počtem bodů za umělecko-řemeslné zpracování samotného nástroje, t.j. za součet bodů za čistotu provedení, umělecký dojem a lak.

  Zlatá medaile za nejlepší zvuk bude udělena soutěžícímu, jehož nástroj získal nejvyšší součet bodů z obou kol tónové zkoušky.

  Cena poroty bude udělena soutěžícímu dle uvážení poroty.

  Cena za čistotu provedení bude udělena soutěžícímu s nejvyšším součtem bodů za čistotu provedení a technickou úroveň nástroje i hlavice.

  Cena za umělecký dojem bude udělena soutěžícímu s nejvyšším součtem bodů za umělecký dojem, styl a zvládnutí modelu nástroje i hlavice.

  Cena za nejlepší lak bude udělena soutěžícímu s nejvyšším počtem bodů za kvalitu gruntu a laku na nástroji.

  Cena publika bude udělena za nástroj, který získá nejvyšší počet hlasů od návštěvníků soutěže.

  14.

  Soutěžní řád se vydává v češtině a angličtině. Ve sporných případech je závazná česká verze.

  15.

  Organizátor si vyhrazuje právo na změny v soutěžním řádu, nejpozději však do konce roku 2016.


  ------------

 •