Metelka Competition  

MEZINÁRODNÍ HOUSLAŘSKÁ SOUTEŽ
PRAHA, 31. května - 3. června, 2017

Placeholder image

Závazná přhláška k účasti na
V. Mezinárodní houslařské soutěži Praha
31.5.-3.6.2017


Vyplňujte prosím bez diakritiky.

Odeslat nejpozději do 15. dubna 2017.

Účastník je povinen uhradit účastnický poplatek ve výši 1500 Kč bezhotovostně na účet pořadatele vedený u České spořitelny a. s., Štefánikova 17, 150 00 Praha 5, číslo 2180811319/0800, IBAN: CZ83 0800 0000 0021 8081 1319, BIC/SWIFT: GIBACZPX. Přihláška je platná až po obdržení platby.